poczta@carebiuro.de

✅Klasa podatkowa dla opiekunek

Jaka jest klasa podatkowa dla opiekunek osób starszych z GEWERBA w Niemczech?

 

Czy wiesz, że klasy podatkowe mają wpływ na dochód? Wszystkich ważnych informacji dowiesz się czytając poniższy artykuł.

 

Jeśli, pracujesz jako opiekun osoby starszej i prowadzisz własną działalność gospodarczą w Niemczech te informacje mogą Cię zainteresować.

 

Często spotyka się osoby pracujące na samozatrudnieniu na terenie Niemiec i mające dylemat z wyborem klasy podatkowej, albo czy jak już wybiorę i się okaże, że coś jest nie tak to czy mam możliwość ja zmienić. Aby odpowiedzieć na wszystkie pytania poniżej przedstawiamy i charakteryzujemy każdą klasę podatkową.

 

Pierwsza klasa podatkowa, sprawdź czy się do niej nie zaliczasz, jeśli masz firmę bez zameldowania w Niemczech. Do pierwszej klasy zaliczamy wszystkie osoby pracujące, osoby zatrudnione, których małżonkowie mieszkają poza granicami, osoby zatrudnione, które mimo wszystko w ograniczonym stopniu podlegają podatkowi dochodowemu.

 

Klasa podatkowa dla opiekunek

Kogo jeszcze obejmuje pierwsza klasa podatkowa?

 

Kolejną klasą podatkową jest druga klasa podatkowa, która dotyczy wszystkich osób z klasy pierwszej oraz dodatkowo obejmuje osoby samodzielnie wychowujące jedno dziecko:

Dodatkowo osoby zatrudnione i żyjące samotnie i samodzielnie wychowujące przynajmniej jedno dziecko muszą spełnić określone warunki, aby trzymać świadczenie. Ważnym elementem jest fakt meldunku w miejscu zamieszkania osoby na stałym lub tymczasowym adresie, który został podany do wypłacania KINDERGELD.

 

Czy klasa podatkowa ma wpływ na mój przychód?- często zadawane pytanie przez osoby samozatrudnione na terenie Niemiec

 

Istnieją przypadki, kiedy dziecko zameldowane jest u większej ilości osób, dlatego też należne świadczenia przypadają dla osoby, która faktycznie wychowuje i zajmuje się dzieckiem oraz otrzymuje możliwość odpisu dziecka i uzyskania kwoty wolnej od podatku.

 

Osoby samotnie wychowujące dziecko tak samo dotyczy sytuacja opisana powyżej. Osoby takie żyją z inną osobą, która osiągnęła wiek 18 lat i która nie ma prawa do zasiłku rodzinnego, ani odpisu na dziecko i odzyskaniu znaczącej kwoty odpisu podatkowego.

Okoliczności pokazują, że tego typu zdarzenia mogą dotyczyć opiekunki z własną działalnością, pracujące w Niemczech. Zaleca się orientowanie się w przepisach kraju, w którym się pracuje jako opiekunka osób starszych z działalnością w Niemczech.

 

Kolejną klasą podatkową jest trzecia klasa. Dotyczy ona osób, które są zatrudnione i żyją w związkach małżeńskich, a także w sytuacji kiedy oboje małżonków mieszka w kraju. Trzecia klasa podatkowa obejmuje także, małżonków, którzy żyją w trwałej separacji i osoby owdowiałe, z tym że śmierć małżonka nastąpiła po 31 grudnia 2011 roku ( w dniu śmierci małżonkowie mieszkali razem w kraju oraz nie żyli w trwałej separacji) oraz:

- kiedy współmałżonek osoby pracującej jako opiekun osoby starszej w Niemczech nie pobiera żadnego honorarium za pracę – w tym momencie kwalifikuje się go do piątek klasy podatkowej.

 

Piąta klasa podatkowa jest dla małżeństw z 4 klasy podatkowej, jeśli na złożony specjalne podanie jeden z małżonków:

wlicza się do trzeciej klasy podatkowej.

Piąta klasa podatkowa jest dla:

 

Jaka jest klasa podatkowa dla opiekunek osób starszych z Gewerba w Niemczech

Osoby zatrudnione u więcej niż jednego pracodawcy i pobierające więcej niż jedną wypłatę – zwłaszcza może taka kwestia odnosić się do opiekunów osób starszych z własną działalnością gospodarczą. Jest możliwe potrącenie podatku od wypłaty wedle szóstej klasy podatkowej – obowiązek ten powinien dotyczyć pracodawcy, od którego dostaje się wynagrodzenie mniejsze, ale mając na uwadze odliczenie kwot wolnych od podatku.

 

Jednym z najczęściej zadawanych pytań jest wybór klasy podatkowej w momencie posiadania współmałżonka.

 

Wiele sytuacji może dotyczyć opiekunów osób starszych pracujących na Gewerbie w Niemczech. W przypadku małżeństw, u których obje małżonków pracuje istnieje możliwość wspólnego rozliczania się i jest to zdecydowanie najbardziej korzystne.


Kilka ważnych spraw:

 

Użycie kombinacji dla małżeństw może być opłacalne, dotyczyć to może również osoby mające małżonków i pracujące jako opiekun osób starszych z działalnością w Niemczech.

 

Możliwe kombinacje klas podatkowych:

Ważne rzeczy dotyczące osób pracujących w Niemczech na własnej działalności gospodarczej!

 

5 klasa podatkowa

Potrącenie podatków w klasie podatkowej piątej jest wyższe niż w trzeciej i czwartek klasie podatkowej.

 

5 klasa podatkowa

Piątą klasę podatkowa przyjmuje się, że jest to minimum do egzystowania, a kwota wolna od podatku nie bierze się pod uwagę

 

3 klasa podatkowa

Trzecia klasa podatkowa liczy podwójnie sumę wolną od podatku.

 


Zdarzają się sytuacje, kiedy stosunek realnych przychodów nie będzie pasował do założeń 60:40, w tej sytuacji dochodzi do nadpłaty podatkowej i kombinacja 3/5 nakłada przymus zwrotu zeznania podatkowego.

Kwestie, które zostały poruszone w artykule powinny ułatwić Państwu podjęcie decyzji, którą klasę podatkową wybrać, które niosą ze sobą dodatkowe korzyści, szczególnie dla osób pracujących poza granicami własnego kraju jako samozatrudnieni w Niemczech.

Rozliczenie podatkowe dla Polaków

Polecane linki:

Otwarcie firmy w Niemczech

Niemieckie ubezpieczenie gewerbe

Kara za złe wystawienie faktury

 

            vat_anglia                                                                  jaka_kara_za_brak_ubezpieczenia_gewerbe                                                                

          vat_anglia                                              jaka_kara_za_brak_ubezpieczenia_gewerbe  

 

UWAGA: nie wymagamy osobistego stawienia sie w biurze- wszystko możemy załatwić drogą elektroniczną i pocztową:

Email:  poczta@carebiuro.de
WhatsApp +49 160 430 803 6
WhatsApp +49 151 462 323 10

Biuro Burscheid +49 2174 666 3977
Biuro Dusseldorf +49 211 975 31 621 
Biuro Leverkusen +49 2171 77 69 612 
Biuro Polska  +48 22 307 11 23 

 

                                                                                                                                                                                 

Ubezpieczenie zdrowotne Niemcy Gewerbe
Jakie ubezpieczenie zdrowotne na Gewerbe ?
Ubezpieczenie auta OC w Niemczech
CareBiuro Rejestracja firmy budowlanej w Niemczech
Prywatne ubezpieczenie w EuroKV w Niemczech online

© carebiuro.de 2016.
All rights reserved.